Jagnjetina & Ovčetina

Jagnjeća kremenadla

30,00 KM

Jagnjetina & Ovčetina

Jagnjeća šnicla

35,00 KM

Jagnjetina & Ovčetina

Jagnjeći but s kosti

31,00 KM

Jagnjetina & Ovčetina

Jagnjetina s kosti

28,00 KM